Trafikregler

Det finns några, men viktiga regler. Läs de på kontraktet före avfärd. OBS! Ni kan inte cykla fram till stationen, vändpunkten ligger ca 150 meter före.

På varje dressin får det vara 1-2 vuxna eller 1 vuxen och 2 barn under 12 r. Använd gärna cykelhjälm. Kontrollera hur bromsen fungerar och var den sitter. Efter dressinfärden skall dressinerna låsas fast med kedja och lås. Kedjan skall träs igenom hjulet så att två dressiner är låsta.

Dressinerna ska framföras så att du kan stanna med kort varsel för mötande dressintrafik samt håll avstånd mellan dressinerna. Dressiner i riktning tillbaka har företräde. Visa hänsyn! Om du stannar längs spåret, ska dressinen lyftas undan så att andra dressiner kan passera. Längs sträckan finns större och mindre vägkorsningar. Du måste stanna före vägkorsningarna och kontrollera att inga bilar närmar sig. Led dressinerna över korsningen.

Skräpa inte ned i naturen. Ta med dig ditt skräp tillbaks och släng det i soptunna/papperskorg.

Spåret är rensat, men kvistar, sten, skräp o. dyl., kan förekomma på spåret. Var försiktig och om hinder finns på spåret är vi tacksamma om Ni rensar bort detta.